Menu
+

Making

Food Presentation

  • White lotus 1.0 pc
  • Chinese fever vine 20.0 g
  • Basil 30.0 g
  • Edible 2.0 g
  1. Making

  2. Food Presentation

    Bày cơm cháy và rau ăn kèm cùng mắm nướng.