Menu
+

Preparation

 • Beef Nack Ribs 1200.0 g
 • Knorr Cornstarch 1kg 5.0 g
 • Baking soda 2.0 g
 • cooking oil for deep fry 50.0 ml

Making

Food Presentation

 • Pepper 1.0 g
 • Alcohol 1.0 pc
 • Mint 50.0 g
 • Lotus 1.0 pc
 • Kale 50.0 g
 1. Preparation

  Sườn rửa sạch, cắt dọc xương, cho baking soda, Bột Bắp Knorr, dầu ăn bóp cho thấm đều.
 2. Making

 3. Food Presentation

  Trình bày ra khay, xếp trật tự từng nguyên vật liệu. Khi dùng đốt cồn để giữ nóng.