Menu
+

  • Khoai lang tím 150.0 g
  • Kem béo anchor 20.0 ml
  • Salt 1.0 g
  • Sugar 5.0 g
  • Dừa bào sợi 30.0 g

  1. Phục Vụ

    • Cho khoai nghiền lên trước, đặt dừa bên dưới, và cho tôm lên trên cạnh cánh sen (ăn được).
    • Cuối cùng chan sốt lên.