Menu
+

  • Nấm biển 100.0 g

  1. Phục Vụ

    • Cho gỏi cuốn ra đĩa và ăn kèm với sốt chấm.