Menu
+

  • Ngó xuân -Cây to 1000.0 g

  1. Phục Vụ

    • Ngó xuân cho ra dĩa, sốt nóng chan lên điểm nhẹ hạt sen chiên giòn. Món dùng nóng.