Menu
+

 • Water 300.0 ml
 • Khô mực size vừa 200.0 g
 • Water 50.0 g
 • Da heo khô 60.0 g
 • Thác Lác Fish Cake 100.0 g
 • Pork tenderloin 300.0 g
 • Prawns 200.0 g
 • Trứng gà non 80.0 g
 • Fish Balls 100.0 g
 • Fresh squids 150.0 g
 • Mề vịt 150.0 g
 • Cauliflower 60.0 g
 • Broccoli 60.0 g
 • CảI ThảO (HỏA TiễN) 2 Cây
 • Cải bó xôi 150.0 g
 • Chives 100.0 g
 • Hành boa rô 50.0 g

PHỤC VỤ

 • Barramundi 100.0 g
 • Carrot 30.0 g
 • Mì Khô HộT Gà 4 VắT
 • Fried shallots 5.0 g
 • Coriander 5.0 g
 • Cool Fried Chopped Garlic 5.0 g
 • Hũ ky lá 50.0 g
 1. PHỤC VỤ

  • Trình bày lẩu cùng các nguyên liệu ăn kèm và mì khô hột gà.