+

Phục Vụ

  • Thác Lác Fish Cake 300.0 g
  • Bitter Melon 500.0 g
  • Straw mushroom 60.0 g
  • Roughly minced green onion 30.0 g
  1. Phục Vụ

    • Cho nước lẩu hoàn chỉnh ra nồi cùng cá thác lác và khổ qua, dùng kèm với miến.