1. Cách thực hiện

  1. Hỗn hợp bột trứng muối

  • Trộn các gia vị với Bột Trứng Muối Knorr thành hỗn hợp bột trứng muối

  2. Da cá

  • Áo da cá với Bột Bắp Knorr sau đó chiên giòn

  3. Phục vụ

  • Cho da cá đã chiên giònvào chảo có hỗn hợp bột trứng muối đã trộn và xóc đều trên lửa nhỏ.
  • Phục vụ ra đĩa hoặc khay.