Những điều khoản và điều kiện pháp lý

Xin vui lòng đọc kỹ thông báo này để biết về cách sử dụng trang web và những tài liệu trên web.
 

Tổng quan

Việc truy cập trang web này (bao gồm những trang web liên kết) được kiểm soát chặt chẽ tuân theo những điều lệ và điều khoản về pháp lý sau:


Bản quyền

Bản quyền thuộc Tập đoàn Unilever. Tất cả quyền đã được bảo hộ. Bản quyền và quyền sở hữu trì tuệ trong tất cả văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và những thông tin khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Unilever và các công ty thành viên hoặc những tổ chức khác với sự cho phép của Unilever. Mọi tham khảo đến các chi nhánh và công ty thành viên sẽ bao gồm cả Tập đoàn Unilever.

Bạn được phép tìm kiếm trang web này và sao chép các đoạn trích bằng cách in ấn, tải về đĩa cứng hoặc truyền cho những người khác nhưng trong tất cả trường hợp chỉ dành cho mục đích phi thương mại, lấy thông tin hoặc dành cho cá nhân; được đảm bảo rằng những thông báo về bản quyền phải xuất hiện trên những ấn bản sao chép. Không có bất kỳ thông tin nào của trang web được bán hoặc truyền đi vì lợi ích thương mại hoặc bị chỉnh sửa hoặc sử dụng ở những công việc, xuất bản hay tại trang web khác, hay ở dưới những hình thức khác như tài liệu giấy, điện tử, bao gồm cả những thông tin được đăng ở những trang web khác. Không có giấy phép hay quyền nào được công nhận.

 

Thương hiệu

Tất cả những thương hiệu được thể hiện trên trang web này đều thuộc sở hữu hoặc đã đăng ký giấy phép bởi Tập đoàn Unilever và các công ty thành viên. Bất kỳ việc sử dụng không được ủy quyền các thương hiệu  trên trang web này đều bị nghiêm cấm.

 

Tính có sẵn của sản phẩm

Sự tham khảo về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ trên website này không phải là một đề nghị để bán hay cung cấp sản phẩm hay dịch vụ; và cũng không có nghĩa là sản phẩm hay dịch vụ có sẵn ở tất cả các quốc gia hoặc tên gọi hay diễn giải hay quy cách về sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ giống như thông tin được đăng tải trên trang web. Những ý kiến cụ thể liên quan đến sự sẵn có vàphù hợp của bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào sẽ được tìm kiếm ở công ty thuộc tập đoàn Unilever hoặc các nhà phân phối ở địa phương có liên quan. 

 

Sự đệ trình

Quy định bắt buộc của Unilever là không chấp nhân bất kỳ đề nghị tự nguyện để cải tiến sản phẩm, ý tưởng về sản phẩm mới hay ý tưởng tiếp thị từ bên ngoài công ty. Bất kỳ đề nghị hoặc thông tin tự nguyện cho phép mà bạn gửi cho chúng tôi, bao gồm công thức nấu ăn sẽ được xử lý như thông tin không được đăng ký hay bảo mật và sẽ trở thành tài sản của Unilever mà không phải có sự bồi thường nào, và dành cho mục đích sử dụng riêng theo ý riêng của chúng tôi không có giới hạn.

 

Nội dung

Thông tin trên trang web này là đáng tin cây nhưng chỉ dành cho mục đích truyền tải thông tin chung. Không nên dựa vào cho những mục đích cụ thể và không có đại diện hay bảo đảm nào được đưa ra cho tính chính xác hay tính trọn vẹn. Giá cổ phiếu hay thu nhập lấy được từ trang web có thể đi xuống hoặc lên và các nhà đầu tư có thể sẽ không lấy lại phần đã được đầu tư ban đầu. Thành tích trong quá khứ không nhất thiết là một sự chỉ đạo cho thành tích tương lai. Hoặc Tập đoàn Unilever hay những quan chức hay nhân viên hay đại lý sẽ không có trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát, tổn hại và chi phí gia tăng ngoài bất kỳ truy cập hay sử dụng trang web hay các trang web liên kết đã bao gồm, mà không có sự giới hạn, bất kỳ thua lỗ hay lợi nhuận, gián tiếp, thất thoát ngẫu nhiên hay hậu quả để lại

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa thông tin trên trang web này và chúng tôi thiết nghĩ đó là điều thích hợp và sẽ không thông báo.

 

Các trang web liên kết

Tại các trang khác nhau trên trang web bạn có thể được đề nghị tự động chuyển đến các trang web liên kết khác có liên quan đến những mục cụ thể trên trang web này. Điều này không chỉ ra rằng Tập đoàn Unilever cần liên kết đến bất kỳ những trang web này. Trong khi mục đích của Tập đoàn Unilever, hay quan chức hoặc nhân viên và các đại lý không có bất kỳ trách nhiệm hay sự tin cậy vào những thông tin được đăng tải trên những trang web này. Bất cứ lúc nào nếu bạn nhận thấy mình truy cập vào trang web khác, bạn có thể quay trở lại bằng cách nhấp chuột vào mũi tên “quay lại”, hoặc nhấn vào địa chỉ trang chủ (http://www.unileverfoodsolutions.com.vn).