Cam kết của chúng tôi đối với bao bì bền vững  

Là một công ty hàng tiêu dùng, chúng tôi có trách nhiệm rõ ràng trong vai trò của chúng tôi. Chúng tôi nằm trong số ngày càng nhiều các thương hiệu, nhà bán lẻ và công ty sản xuất bao bì thực hiện cam kết bao bì bền vững.

Tuy nhiên, cần phải làm nhiều hơn nữa để nhựa tái chế, tái sử dụng và tự phân hủy trở thành điều bình thường. Và chúng tôi cần sự trợ giúp của bạn!

Cũng như logo “please recycle”, mọi sản phẩm của Unilever Food Solutions đều đi kèm chỉ dẫn rõ ràng, trên bao bì, trình bày cách xử lý từng thành phần của bao bì sau khi sử dụng.

Bạn có thể làm nhiều hành động khác nhau đối với từng thành phần của bao bì: tái sử dụng, tái chế hoặc thải bỏ. Từng thành phần được ghi chú rõ ràng bằng một biểu tượng, được mô tả dưới đây. 

Hãy tìm nhãn trên bao bì và xem hành động cần thực hiện.

Tái sử dụng

Tái sử dụng

Bạn có thể sử dụng vật đựng rỗng bằng cách nạp lại hoặc sử dụng để đựng vật khác.

Tái chế

Tái chế

Cho thành phần bao bì đã sử dụng vào thùng rác hoặc vật đựng tái chế thích hợp - xem phần dưới đây để biết thêm thông tin về các nhà máy tái chế ở Việt Nam.

Thải bỏ

Thải bỏ

Cho thành phần bao bì đã sử dụng vào thùng rác.

Hướng dẫn cho từng loại bao bì

Bao Bì và Nhãn dán

Bao Bì và Nhãn dán

Cách bỏ: tháo toàn bộ nhãn dán ra khỏi bao bì và rửa bao bì

Nơi bỏ: đặt bao bì vào thùng rác phân loại có tên “Khác” trong rác thải nhựa tái chế

Việc chúng tôi làm với người điều hành để khuyến khích tái chế

Như chúng ta biết, rác thải nhựa là một trong những thách thức môi trường toàn cầu lớn nhất hiện nay. Đến hôm nay, hơn 8,3 tỷ tấn nhựa đã được tạo ra, và hầu hết lượng nhựa này bị thải bỏ (nguồn: Science Daily).

Nếu tiếp tục với tốc độ hiện tại thì 12 tỷ tấn sẽ được đổ vào bãi rác hoặc ra môi trường tự nhiên đến năm 2050. Điều này không bền vững và đòi hỏi hành động.

Thu thập và phân loại vật liệu tái chế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chúng có thể được tái sử dụng.

Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích tái chế giữa những người điều hành và đồng thời nâng cao nhận thức ở cấp chính phủ và NGO. Chúng tôi có một số dự án khuyến khích mọi người tái chế nhiều hơn và giúp biến hoạt động tái chế trở thành một thói quen suốt đời.

Để biết thêm thông tin về cam kết Kế hoạch phát triển bền vững của Unilever, hãy xem phần Giới thiệu về chúng tôi.