Menu
+

Sơ Chế

  1. Sơ Chế

    • Trộn đều tất cả hỗn hợp trên cùng với Bột Chanh Knorr.