Menu

Sản phẩm mẫu

 1. Đối tượng là tất cả những doanh nghiệp kinh doanh về ẩm thực, đơn vị cung cấp suất ăn và các đầu bếp.
 2. Chương trình lấy hàng mẫu có hiệu lực cho tất cả công dân VIệt Nam và nước ngoài, có thẻ căn cứ và giấy tạm trú hợp pháp trong lãnh thổ Việt Nam
 3. Sản phẩm mẫu chỉ sẽ được gửi đến những địa chỉ tại Việt Nam
 4. 1 người và 1 địa chỉ IP chỉ nhận được 1 sản phẩm mẫu
 5. Số lượng sản phẩm mẫu được giới hạn tùy từng chương trình. Sẽ nêu rõ ngày kết thúc chương trình khi số lượng hàng mẫu sắp hết hoặc thời gian áp dụng cho hàng mẫu sắp kết thúc.
 6. Vui long điền đầy đủ thông tin vào mẫu để yêu cầu hàng mẫu. Nếu thông tin trùng lặp hoặc thiếu địa chỉ, yêu cầu sẽ không được chấp nhận
 7. Unilever Food Solutions sẽ xác minh thời gian giao hàng mẫu và chỉ những đơn vị hợp lệ sẽ nhận được hàng mẫu miễn phí.
 8. Hàng mẫu sẽ được chuyển đến trong 60 ngày sau khi quá trình xác minh thông tin hoàn tất.
 9. Công ty sẽ có quyền từ chối những yêu cầu gửi sản phẩm mẫu cho các đối tượng không đáp ứng đủ những điều khoản và điều kiện của chương trình.
 10. Bằng việc tham gia chương trinh khuyến mãi & hoạt động của công ty, bạn có quyền để sử dụng (công khai) những thông tin bạn gửi đi cho bất kỳ mục đích nào không giới hạn thời gian
 11. Công ty Unilever Food Solutions sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào khi yêu cầu gửi sản phẫm mẫu bị lỗi, ví dụ lỗi tín hiệu đường truyền, yêu cầu bị trì hoãn do lỗi hệ thống và lỗi từ nhà cung cấp dịch vụ, lỗi cung cấp thông tin từ người đăng ký, và bất kỳ lỗi nào khác
 12. Nhân viên công ty Unilever Food Solutions, các đối tác quảng cáo, đối tác thứ ba có liên quan sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trinh nhận hàng mẫu.
 13. Công ty Unilever Food Solutions có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện của chương trinh yêu cầu nhận sản phẫm mẫu mà không cần thông báo
 14. Tất cả tranh luận liên quan đến chương trình này đều sẽ được giải quyết một cách hợp lý nhất.
 15. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà sản phẫm mẫu không được triển khai theo kế hoạch đề ra, công ty Unilever Food Solutions Việt Nam có quyền thay thế bằng 1 sản phẩm khác có giá trị tương đương
 16. Chương trinh này không tính phí. Thuế và phí vận chuyễn sản phẩm mẫu do Unilever Food Solutions việt Nam chịu. Đề phòng với hàng giả. Để biết them thông tin, vui lòng liên hệ công ty.