+

 • Thịt dê 500.0 g
 • Mai Que Lo alcohol 50.0 g
 • Red fermented soya bean 70.0 g
 • Chopped shallots 30.0 g
 • Garlic (Smashed) 30.0 g
 • Ground pepper 10.0 g
 • Curry leaf 5.0 g
 • Cà Ri DầU DạNg Hũ 1 Hủ
 • Salt 3.0 g
 • Pepper 3.0 g
 • Sesame oil 10.0 g

 1. PHỤC VỤ

  • Trình bày dĩa, ăn cùng bánh mì.
  • Món dùng nóng.